ඔසප් කාලයේ ඇතිවන ප්‍රශ්න හයකට විසඳුම් Lingika Gatalu

ඔසප් කාලයේ ඇතිවන ප්‍රශ්න හයකට විසඳුම් වෛද්‍ය සාරධා හේමප්‍රිය ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ 1. ඔසප් වූ පසු අපහසුතා නිසා පාසල් හා රැකියාවට යෑමට ඇතැමුන් අතපසු කරයි. මෙය සුදුසුද? ගර්භාෂය …

කාන්තාවකට ලිංගික හැඟීම් මතුවන අයුරු Lingika Sathuta

කාන්තාවකට ලිංගික හැඟීම් මතුවන අයුරු කාන්තාවකට සහ පිරිමියකුට ලිංගිකව එක්‌වීම සඳහා හැඟීමක්‌ මතුවන්නේ ඔවුනොවුන් අතර මතුවන සිතුවිලි අනුවය. නිරෝගී කාන්තාවකට සහ පිරිමියකුට වුව ඒ සඳහා සිතුවිලි පහළ නොවේ නම් …

පුරුෂ ලිගුව අගල් 10 පහසුවෙන් දිගුකර ගතහැකි රහසක්

තල තෙල් තේ හැඳි 1/4, අශ්වාගන්ධ තෙල් තේ හැඳි 1/4, කපුරු තෙල් බින්දු කීපයක්(5) මෙම තෙල් වර්ග 3 එකට ගෙන මද ගින්නේ තත්පර කීපයක් රත්කර ගන්න. මෙහිදි, ඔබගෙ ලින්ගුවෙ …

බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු Lingika Gatalu 2017

බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු පුරුෂයින්ට • ක්ෂණික මෝචනය • ශිෂ්ණය ප්රාණවත්වීමේ දුබලතා ස්ත්රින්ට • යෝනි මාර්ගය හැකිලීම (vaginismus) දෙපක්ෂයටම • ලිංගික අවශ්යතාවයක් නොමැති වීම ක්ෂණික මෝචනය මේ වචනයෙන් අප …
error: Content is protected !!