හොදට පුකේ අරින සිංහල වල්කතා – ආශාවක් නිසා 1

මචන්ලා කතා කියවන්න යනකොට ඔයාල English සයිට් එකට වැටුනම අවුල් වෙන්න එපා අනිවාරයෙන්ම හැම කතාවම සිංහලෙන් තියෙන්නේ දෙවෙනි පිටුවේ ඉදන් පලවෙනි පිටුවේ ඉංග්‍රීසි ලිපයක් තියෙන්නේ


ඔයාල කතාව කියවන කොට සමහර තැන්වල අකුරක අඩුවක් එන තැන් ආවොත් එතනට අනිවා එක්කෝ ග ගා ගී අකුර දාගන්න ද දී දේ අකුරුවලින් එකක් තමයි එන්නේ වචනයට ගැලපෙන්න අකුර දාගනින් මචන්

අතේ පාරක් ගහන ගමන් අලුත් වල්කතා බලන්න සෙට් වෙයල්ලා

දිගටම කතාව කියවන්න 1 2 3 4 හෝ ඊතලය ඔබපල්ලා කියවන ගමන් අතේ පාරක් ගහල සැපක් ගනිල්ලා හැමදාම කතා කියවන්න සෙට් වෙයල්ලා

Leave a Reply