සිංහල වැලකතා Sinhala Wela 2018 සිංහල වල් කතා

     සිංහල වැලකතා                     මගේ ටීචර්

මම කියන්න යන්නෙ මම 10 වසරෙදි උන කතාවක්.. මම 10 වසරෙදි  බාස්කට් සබ්ජෙට් එක විදියට තෝරගත්ත.. ඉතින් අපෙ pt ටීචර් ගැන තමයි මේ ස්ටෝරිය. ටීචර් මාරම මාර ලස්සනයි. එයාගෙ නම එරන්ගි. වයස 25ක් විතර.. ටීචර් පන්තියේ අනිත් එව්න්ට වඩා මාත් එක්ක මාර ෆිට්. එ මම cඔම්පියුටර් ගැන හොදට දන්න නිස.. සොෆ්ට් වෙයාර්, හාඩ් වෙයර් 2ම හොදට මට පුලුවන්. ෆ්රී පීරියඩ් වල මට කොම්පියුටර් රූම් එකට ඇවිත් ඉන්ටනෙට් යන්න ටීචර් අවසර දීල තිබුනෙ මට විතරයි.. දැන් එන්නම් ස්ටෝරියට..  sinhala wela amma new

සිංහල වැලකතා මම දවසක් ෆේස්බුක් එකෙ ටීචට මගේ ෆේකෙ අකව්න්ට් එකෙන් රික්වෙස්ට් එකක් දැන්ම. ඒ ර 12ට විතර. මෙන්න බොලේ මේ ගෑනි දාපු ගමන්ම ඒක කන්ෆර්ම් කරා.

One Response

  1. Darshan June 30, 2018

Leave a Reply

error: Content is protected !!