බලහත්කාරකම 123 Sinhala Wela katha New 2018


කතාව සම්පුර්නයෙන්ම කියවන්න ඊතලය හෝ  1.2.3……. 4..7…8 දිගට අංක ඔබන්න කියවා ඉවර උනාම නැවත ප්‍රධාන පිටුවට පැමිණීමට ආපසු වල් කතා පිටුවට කියන තැන ඔබන්න
හැමදාම කතා කියවන්න wanacharaya.com කියල ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රව්සර් එකේ ගහන්න

සිංහල අකුරු හරියට නොපෙනේ නම් Google Chrome Browser එක බාවිතා කරන්න Opera Browser එකෙන් සිංහල අකුරු නිවැරදි ලෙස නොපෙනීමට පුළුවන

Leave a Reply

error: Content is protected !!